Ons model voor creatief & duurzaam onderwijs

Erken de schoonheid van de natuur, en sta stil bij klimaatproblematiek

Laten we ons bewust worden van onze eigen gedachten en houding ten opzichte van klimaatproblemen, inclusief de problemen in de mode-industrie. Laten we nadenken over hoe we hier naar kijken en hoe we ons hierbij voelen.

Verdiep je in de pracht en problemen van mode

Laten we ontdekken wat mode zo speciaal maakt, maar ook de problemen begrijpen, zoals vervuiling en onrechtvaardige werkomstandigheden. Laten we leren over de impact van mode op het klimaat en de mensen.

Kijk met een frisse blik naar deze problemen

Laten we openstaan voor nieuwe perspectieven en op een vernieuwende manier naar deze problemen kijken. Laten we onze ideeën en oplossingen uitbreiden en creatief denken om positieve veranderingen teweeg te brengen.

Bedenk creatieve oplossingen

Laten we onze verbeelding gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken en te experimenteren met duurzame materialen, eerlijke productieprocessen en innovatieve ontwerpen. Laten we nadenken over hoe mode op een meer milieuvriendelijke en ethische manier kan worden benaderd.

Ga door met actie en handel

Laten we niet alleen praten, maar ook in actie komen. We kunnen bewuste keuzes maken bij het kopen van kleding, anderen informeren over duurzame mode en samenwerken om een positieve impact te hebben. Door actie te ondernemen, kunnen we daadwerkelijk verandering teweegbrengen en bijdragen aan een betere wereld.

Lees meer over onze leerbenaderingen

Bij Modebaas hanteren we de algemene educatieve aanpak van People Planet Fashion. Dit is gebaseerd op diverse pedagogische methodologieën. We willen voldoen aan de behoefte aan duurzaam onderwijs dat gericht is op kritisch denken, emancipatie en verbreding van het perspectief. Hierbij passen we de volgende benaderingen toe:

  • Ervaringsgericht onderwijs (EGO): Wij omarmen de principes van Ervaringsgericht Onderwijs (EGO). We baseren onze aanpak op de belevingswereld van leerlingen, stimuleren autonomie en bevorderen onafhankelijk denken. Interactie met de omgeving en samenwerking zijn essentieel. Onze dynamische leeromgeving biedt ruimte voor ontdekking en groei, en stimuleert het vrije initiatief, en de ervaringsgerichte dialoog. Zo ontwikkelen leerlingen creativiteit, probleemoplossend vermogen en een gevoel van gemeenschap. Onze aanpak legt de basis voor betrokkenheid, kritisch denken en de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden voor een duurzame toekomst.
  • Making things Visible: We geloven in het zichtbaar maken van het leerproces. Hierbij maken we gebruik van de inzichten van Ron Ritchhart (2008, 2015) en Kristen MacConnell (2015). We creëren een klas- en schoolcultuur waarin leerlingen van elkaar leren en denken zichtbaar maken door middel van gesprekken, schrijven, tekenen en andere expressievormen. Dit bevordert feedback, reflectie en verbetering van de resultaten. Ook wordt zo de voortgang zichtbaar voor ouders, docenten en schoolleiding.
  • Project Based Learning (PBL): Binnen onze aanpak neemt Project Based Learning (PBL) een belangrijke plaats in, vooral tijdens onze projectweken in het basisonderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd om te leren door middel van projecten, waarbij ze samenwerken aan echte problemen en het geleerde direct toepassen, wat hun leerproces verdiept. Om PBL effectief uit te voeren, passen we succesvolle docentenstrategieën toe, zoals leerlingen ruim van tevoren laten nadenken over het project, het creëren van een cultuur van zelfstandigheid, samenwerking buiten het klaslokaal en gevarieerde methoden voor beoordeling en evaluatie.

Bij Modebaas streven we naar een inspirerende en effectieve leeromgeving waarin leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Door de combinatie van ervaringsgericht onderwijs, het zichtbaar maken van het denkproces en Project Based Learning leggen we de basis voor betrokkenheid, diepgaand begrip en de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden. Op deze manier empoweren we leerlingen om kritisch te denken, problemen op te lossen en actieve deelnemers te worden in het creëren van een duurzame toekomst.